A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Jordánsko - Akaba - Průvodce

Období před naším letopočtem

Oblast dnešní Akaby byla osídlena již v době třetího tisíciletí př. n. l. Na tomto místě se křížiliy v dobách dávno před naším letopočtem obchodní trasy z Afirky a Anatolie a Arábie. První osada nesla název Elath (אֵילַת ʼÊlaṯ), také dnes leží na izraelské straně zálivu město Eilat. O tomto městě jsou již zmínky v Bibli (1. Královská 9:26): „Král Šalomoun dal také udělat lodě v Esjón-geberu, který je blízko Elótu na břehu Rákosového moře v edómské zemi.“

Období starověku a antiky

Za Ptolemaiovců město nazývali Bereniké, za římského panství pak Alia nebo Aleana. V římské době sem byla postavena silnice (via Nova Traiana), vedoucí přes Damašek, Ammán a končící právě zde.
[editovat]Období islámu
V nejranějších dobách tohoto náboženství, sem zasáhla vláda prvních kalifátů. Město získalo název Ajla. Během 12. století nakrátko Akabu obsadili křižáci, poté byla osvobozena mamlúky, kteří ji drželi až do začátku 16. století, kdy se ji zmocnila Osmanská říše, která ji držela dalších 400 let.

Moderní období

Za první světové války musela Osmanská říše ustoupit a město tak navždy ztratila. Bylo dobyto v červnu 1917 beduínskou armádou pod velením T. E. Lawrence známého spíše jako Lawrence z Arábie. To se stalo součástí království Hidžázu, ale jen krátce, protože roku 1925 byla Akaba přičleněna k britskému protektorátu Zajordánsko. Od 2. poloviny 20. století se rozvíjejí čilé obchodní vztahy se sousední Saúdskou Arábií, která přístav také využívá. V roce 1965 se uskutečnila výměna území, kterou Jordánsko od Saúdské Arábie získalo 12 km pobřeží v zázemí Akaby.

Poslední editace textu: 2.3.2012 10:07
REKLAMA