A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Jordánsko - Nebó, Kerak a Šóbak - Průvodce

1 000 m pod horou Nebó leží Mrtvé moře, takže je na něj z hory stejně úžasný výhled jako na údolí Jordánu

Za pěkného počasí lze zahlédnout i Jericho a jeruzalémské střechy. Podle Bible zde nalezl svou smrt Mojžíš, který prý spatřil zemi zaslíbenou právě z vrcholku této hory.

Na počest a památku Mojžíše zde byla postavena svatyně, která byla během let přestavěna na baziliku a od roku 1933 se opravuje. Uvnitř baziliky můžete obdivovat nádherné mozaiky, za zmínku stojí ta se zvířaty a lovci, pocházející pravděpodobně z roku 531.

Městečku Kerak vévodí úžasná křižácká citadela z roku 1142. Hrad byl tak impozantní, že se stal centrem Zajordánska místo Šóbaku.

Pevnost se zachovala a u její kaple se díky nadmořské výšce 1300 m otevírá překrásný výhled do okolí. Je možné také navštívit podzemí plné klenutých chodeb a síní. V areálu se nachází i menší archeologické muzeum.

Hrad Šóbak (známý také jako Montreal) se pyšní zřejmě nejpůsobivější polohou ze všech hradů v Jordánsku, i když leží v nehostinné krajině. Chodby i věže jsou stále dobře zachovalé, interiér je však zničen. Za zmínku stojí šachta, která má 375 schodů a vede k prameni pod hradem.

 (nahrál: petras21)
 (nahrál: petras21)
 (nahrál: petras21)
Hrad Kérak (nahrál: Trochy)
Hrad Kérak

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11