A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Jordánsko - Průvodce

Právě jste se dostali na stránky věnované jordánské historii, pojďte se mnou cestovat časem až do devátého století před naším letopočtem. Místo: Jordánsko.

Již před 9. století př. n. l. bylo území Jordánska postupně ovládáno Asyřany, Peršany, Seleukovci a Babyloňany, poté se Jordánsko stalo součástí Římské říše a v 7. stol. se zde usídlili muslimští Arabové, díky tomu se Jordánsko nevyhnulo střetům muslimů a křižáků, kteří odsud byli nakonec vytlačeni.

V 16. stol. si Jordánsko podmanili Osmané, kteří ovládali území až do konce 1. světové války.

Roku 1921 zde Britové zřídili emirát Zajordánsko, a o dva roky později byl vyhlášen stát Transjordánsko, který byl pod britskou správou. K získání nezávislosti došlo až roku 1946, a Jordánsko se účastnilo války s nově vzniklým státem, Izraelem. Důsledek války byl pro Jordánce kladný, země získala další území za řekou Jordán, a roku 1949 se přejmenovala na dnešní Jordánsko.

V roce 1967 vypukl další válečný konflikt s Izraelem, ale tentokrát válka skončila porážkou Jordánska a tím pádem opět ztrátou západního břehu, což se negativně projevilo nejen v hospodářském rozvoji, ale také sem začaly proudit davy palestinských uprchlíků z Izraele.

Západní břeh Jordánu je dodnes obsazen Izraelem a Palestinci tvoří dnes asi 55 % arabského obyvatelstva země. Když se vyostřil konflikt mezi Irákem a Íránem, Jordánsko stálo na straně Iráku, jordánská vláda při známé operaci „Pouštní bouře“ zachovala neutralitu a díky tomu roku 1994 došlo k ukončení válečného stavu.

To, že v zemi stále panuje mír, bývá přisuzováno dnes již zesnulému králi Husajnovi. Království bývá dnes označováno jako „pevný bod v často velice bouřlivém moři politiky Středního východu.“

Římský amfiteátr v Petře (nahrál: admin)
Římský amfiteátr v Petře

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA